Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
Pondelok 8:00 - 16:00
Utorok 8:00 - 14:00
Streda 8:00 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00

Aktuality | Pokyny pre webové sídlo prijímateľa Prijímateľ

Pokyny pre webové sídlo prijímateľa Prijímateľ, ktorý má webové sídlo, je povinný na tomto webovom sídle uverejniť názov projektu; krátky opis projektu zodpovedajúci úrovni podpory vrátane jej cieľov a výsledkov a zdôrazní finančnú podporu z Únie vrátane uvedenia kontrahovanej výšky NFP. - prikladam v prilohe.
Na webovom sídle prijímateľa musia byť uvedené minimálne tieto informácie: 
 znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v Prílohe II vykonávacieho nariadenia a odkaz na Európsku úniu. 
- Znak Únie a odkaz na Úniu sú pri návšteve webového sídla viditeľné v rámci plochy zobrazenej digitálnym zariadením bez toho, aby sa používateľ musel posúvať na webovom sídle smerom nižšie;
 - odkaz na príslušný fond: - pre EFRR: „Európsky fond regionálneho rozvoja“, 
-  Odkaz na príslušný fond je viditeľný na tom istom webovom sídle a je viditeľný v rámci plochy zobrazenej digitálnym zariadením bez toho, aby sa používateľ musel posúvať na stránke smerom nižšie. 
 vyobrazené logo OP KŽP v súlade s prílohou č. 1 tohto manuálu  
(15.06 kb)

Zoznam aktualít