Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
Pondelok 8:00 - 16:00
Utorok 8:00 - 14:00
Streda 8:00 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00

Materská škola

Počet žiakov v školskom roku 2014/ 2015: 10
Predpokladaný počet žiakov v školskom roku 2015/ 2016:   10
Počet pedagogických pracovníkov: 1
Riaditeľka: Judita Tajbošová
Učiteľka: Judita Tajbosová
Nepedagogická pracovná sila: 1
Upratovačka: Timea Molnárová


Materská škôlka je spolu zo zakladnô školô, ktorá je majetkom obce. V roku 2004 bola splynofikovaná / ústredné plynové kúrenie/. 

Budova je jednopodlažná s 12- mi miestnosťami. Sú dve triedy na hranie, jedna spálňa, sociálne zariadenie, zborovňa predsiene, prezliekareň, výdajňa stravy , jedáleň a kotolňa. Stravu dovážame pre škôlkárov a žiakov zo základnej školy Plešivec. Žiaci ZŠ a MŠ stravujú v jedálni. Výdaj stravy je zabezpečený pracovníčkou Denisa Szaboová, ktorá je zamestnankyňou obce na polovičný úväzok. 
Areál škôlky je oplotený a na dvore sa nachádza moderné ihrisko na hranie.