Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
Pondelok 8:00 - 16:00
Utorok 8:00 - 14:00
Streda 8:00 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00

Občianské združenie

Občianske združenie „ Ödönyiho Rómovia „ 
- Ľudovit Hugyár štatutár 

Hudobná skupina Rozmaring a tanečná skupina Jázmin. Vystupujú na rôznych podujatiach tak doma ako aj v zahraničí a to hlavne MR. 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE - DLHÁ CESTA
LUNGO DROM

Adresa
Čoltovo čd 159
okr:Rožňava
049 12 Gemerská Hôrka

Tel
0904 116 920
0945 450 553

E-mail
oz_lungodrom@centrum.sk
ozlungodrom@gmail.com

IČO: 50095641
DIČ: 2120192052

Občianske združenie-Dlhá Cesta (Lungo Drom) je organizacia, ktoré reprezentuje rómskej menšiny v Čoltove -OPRE ROMA- Našim cieľom zvyšovať identitu je oboznámiť rómsky občanom s ich vlastnou kultúrou, tradíciami a koreňmi. Pomôžeme pochopiť ich pozíciu v spoločenstve a podporujeme ich v dosi ahnutí cieľov.Napraviť politickú morálku a zvyšovať profesionalizmus. Vytvoriť európsku spoluprácu medzi romskej menšiny v Karpatskej kotliny. Naše ciele skúšame dosiahnuť prostredníctvom rôznych podujatí.

Členstvo-Tagsága

Hugyár Péter,Hugyár Gabriel,Várady Árpad,Hugyár Róbert,Hugyár Otto,Hugyár Péter,Danková Ibolya
Hugyár Eduard, Farkaš Gabriel,Hugyar Štefan,Hugyár Endre,Hugyár Ladislav

Predsednictvo-Vezetösége

Hugyár Péter predseda-elnök,Hugyár Róbert podpredseda-alelnök,Ibolya Danková pokladnička- pénztáros

A  Lungo Drom-Hosszú út polgári társulás, mely a csoltoi roma kisebbséget képviseli. -OPRE ROMA- Célunk növelni a roma öntudatot megismertetni a saját kultúrájukat, hagyományaikat és gyökereiket.Javítani a politikai erkölcsökön és növelni a szakmaiságot.Kialakítani egy európai összetartást a Kárpát-medence romai között  Segítünk társainknak megérteni, mi pozíciójuk a társadalomban és támogatjuk őket céljaik elérésében. Céljainkat különböző rendezvényeken keresztül próbáljuk elérni.