Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Symboly obce

Erb obce

V červenom poli štítu na zelenej pažiti stojace dve postavy koscov, jedna v ruke držiaca strieborný (biely) kosák so zlatou (žltou) rukoväťou a druhá striebornú (bielu) kosu so zlatým (žltým) kosiskom, na ploche pažite položené dva zlaté (žlté) obilné klasy. 

Štít: Neskorogotický

Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať, pochádzajúca z prvej polovice 18. storočia. Odtlačok typária z roku 1729 je uložený v Štátnom oblastnom archíve v Banskej Bystrici na písomnosti z roku 1781. Pečať s kruhopisom SIGILLUM POS. CSOLTO A.D. 1729 je delená. V hornom poli sú vyobrazené dve postavy koscov, jedna s kosou a druhá s kosákom v ruke. V dolnom poli sú vyobrazené dva snopy obilia. V archíve je dochovaný aj iný odtlačok typária datovaný tým istým rokom, obsahujúci ten istý pečatný obraz, bez zreteľného delenia pečatného poľa. Vzhľadom na uvedené skutočnosti, autentickosť a vek tohto znamenia, bolo odporúčané, aby sa stalo základom, východiskom pri tvorbe obecného erbu.

Vyfarbenie návrhu bolo zvolené tak, aby zodpovedalo základnému pravidlu heraldiky pre používanie farieb a kovov. 
Neskorogotický štít bol zvolený pre jeho jednoduchosť a veľkú rozšírenosť v mestskej a obecnej heraldike. 
Tento návrh je iba ideovým námetom, vytvoreným na základe rozboru najstaršieho známeho heraldického prameňa (popísanej pečate), teda jedným z podkladov pre vyhotovenie erbu. Pri vlastnom výtvarnom spracovaní je pritom potrebné v čo najvyššej miere zohľadniť tvar a podobu pôvodného znamenia (popísanej pečate).

Predkladaný návrh sa stal platným erbom obce Čoltovo po jeho odsúhlasení obecným zastupiteľstvom. 

Pečať obce

Vlajka obce